Pembaca Blog

28 June 2011

Isu Etika Guru


Isu Etika Guru
Maksud etika :
-cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan

Maksud Etika Guru :
-    Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik

Etika perlu dalam profesion perguruan :
-    Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka
-    Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.
-    Guru dikawal oleh etika perguruan.

Fokus Etika Guru :
-    Kesantunan guru
-    Kepedulian guru
-    Penampilan guru
-    Berniaga di sekolah
-    Pengurusan masa
-    Kerjaya sambilan
-    Kerjaya sambilan
-    Pengurusan kewangan

1.0    ISU KESANTUNAN GURU
-    Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
-    Fokus kesantunan guru ialah :
a)    Perlakuan dalam percakapan
-    Kawalan suara
-    Memonopoli sidang perbualan
-    Cakap banyak
-    Puji diri secara langsung dan tidak
b)    Tatacara berkomunikasi
-    Ikut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja.

2.0    ISU KEPEDULIAN GURU
-    Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas
-    Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.
-    Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.
-    Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995)
-    Guru perlu :
a)    Sedar atas perubahan
b)    Minat pada perubahan
c)    Mengenali pembawa perubahan
d)    Mengurus perubahan
e)    Menilai kesan perubahan
f)    Bekerjasama dengan rakan
g)    Membuat penambahbaikan

-    Kepedulian dari segi penyempurnaan diri
: urus hal kehidupan seharian
: jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas

-    Kepedulian terhadp tugas pengajaran
: ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP
: bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru

-    Kepedulian terhadap impak pengajaran
: yakin terhadap kebolehan pelajar
: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan

Cadangan :

-    Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain, mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.


2 comments:

RinsyaRyc said...

tQ Atas informasi...

http://cikguselamba.blogspot.com/

♥ shaheizny ma ♥ said...

cegu adlh sgalanya :D